Thống kê

Đang online: 19 Đang online: 19

Trong ngày: 776 Trong ngày: 776

Truy cập tháng: 23671 Truy cập tháng: 23671

Tổng truy cập: 56701 Tổng truy cập: 56701

Ủy ban nhân dân phường Cát Lái với Công tác dân vận năm 2018

Đăng bởi: admin, ngày 10/10/2018 10:58 AM, lượt xem: 8956

     Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương về “Dân vận” và “tiến hành dân vận”. Người từng nhấn mạnh, trong mọi công việc của Đảng: cán bộ, đảng viên muốn xứng đáng là “Người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân” thì phải luôn gần dân, gắn bó với dân, được nhân dân tin yêu và kính trọng, luôn phải tự mình làm gương cho quần chúng, vì việc nêu gương có một tác dụng rất to lớn. Tự mình làm gương cũng chính là biểu hiện rõ nét nhất của “lời nói đi đôi với việc làm”, khi thực hành công tác “Dân vận”, Người luôn quán triệt nguyên tắc “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Thống nhất giữa lời nói và việc làm, vì Tổ quốc và nhân dân phục vụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chuẩn mẫu mực  tấm gương đạo đức của một con người cách mạng, một vị lãnh tụ luôn “gần dân, thân dân”.

     Công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị phường. Hệ thống chính trị ở phường có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác dân vận. Thực hiện chủ đề năm 2018 “Năm dân vận chính quyền” ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân phường đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong công tác vận động nhân dân, để thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở, Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy khu phố, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phường trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện, giám sát thực hiện, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả trong năm 2018 đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 

     (Tuyến đường số 3 đã được lắp đặt hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường đang chờ thảm nhựa)

 

     Thực hiện công trình nâng cấp tuyến đường theo Phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, như: Đường 3, khu phố 3 với tổng kinh phí 1,345 tỷ đồng (trong đó, 91 hộ dân đóng góp 240,5 triệu đồng). Hiện nay cơ bản đã hoàn chỉnh các hạng mục của công trình, đang chờ thảm nhựa và đưa vào sử dụng.

 

     (Camera an ninh được lắp đặt trên tuyến đường số 11 khu phố 1)

 

     Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Cấp ủy Đảng bộ bộ phận khu phố 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức vận động 105 hộ dân trên tuyến đường số 11 khu phố 1 đóng góp kinh phí lắp đặt Camera an ninh trật tự, đã nhận được sự đồng thuận cao của các hộ dân. Kết quả đã vận động lắp đặt 20 mắt Camera an ninh, với số tiền 99.000.000 đồng. Hiện nay đã đi vào hoạt động góp phần vào đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên các tuyến đường trên nói riêng và cả khu phố và phường nói chung. Vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách, như việc bốc mộ giải tỏa Nghĩa trang Trần Hưng Đạo, đến nay đã thực hiện bốc 833/4.533 ngôi mộ.

 

     (Các đại biểu tham dự Chương trình đi bộ "Vì người nghèo" năm 2018)

 

    Phối hợp với Phố Đông Village tổ chức Chương trình “Đi bộ đồng hành” gắn với vận động Quỹ “Vì người nghèo” và kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng đô thị, quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường” năm 2018 (ngày 05/8/2018) đã huy động hơn 1.500 người dân tham dự với tổng số tiền vận động được 974,78 triệu đồng; Thực hiện tốt về Chương trình giảm nghèo bền vững, đến nay phường không có hộ nghèo và 54/51 chỉ tiêu hộ cận nghèo được đưa ra khỏi chương trình so với đầu năm 2018 (phường có 23 hộ nghèo và 85 hộ cận nghèo). Bên cạnh đó đã vận động kinh phí trang bị 36 máy bộ đàm cho lực lượng Công an - Quân sự - Bảo vệ dân phố phường với kinh phí 100 triệu đồng.

 

     (Lắp đặt bộ dụng cụ thể thao ngoài trời tại một số công viên trong khu dân cư)

 

    Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” Nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể duc, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong quần chúng nhân dân. Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể phường xây dựng kế hoạch thực hiện vận động kinh phí trang bị, gắn, lắp đặt bộ dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời tại Công viên gần trường Tiểu học Mỹ Thủy góp phần nâng cao sức khoẻ cho Nhân dân trên địa bàn phường. Số bộ dụng cụ lắp đặt dự kiến là 08 bộ, với tổng kinh phí khoảng 95.000.000 đồng, đến nay đã vận động được kinh phí 95.000.000 đồng. Hiện nay đang tiến hành hợp đồng với đơn vị thi công khảo sát để thi công lắp đặt các bộ dụng cụ tập luyện thể thao, đến ngày 20 tháng 10 năm 2018 sẽ tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng.

 

     (Người dân an tâm và hài lòng với công tác cải cách hành chính quy trình cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông)

 

     Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng, thực hiện đúng quy trình cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính được nhân dân đanh giá rất cao. Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, nhằm phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết quyết các thủ tục, hồ sơ hành chính. Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/6/2018 của Ủy ban nhân dân phường về thí điểm tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục, hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân trong giờ nghỉ trưa từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thời gian thí điểm thực hiện từ ngày 02/7/2018 đến 30/12/2018). Đây là một trong những công trình “Vì dân phục vụ” của Ủy ban nhân dân phường Cát Lái, được triển khai thực hiện từ ngày 02/7/2018 đến ngày 30/12/2018. Tạo điều kiện cho người dân chủ động hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính mỗi ngày. Từng bước chuyển biến từ chính quyền quản lý sang chính quyền thân thiện, gần dân, thật sự là của dân, do dân và vì dân.

 

     (Các tập thể và cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2018)

 

    Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai có hiệu quả trên địa bàn phường. Nhiều điển hình, mô hình, cá nhân “Dân vận khéo” xuất hiện gắn với cải cách hành chính và sửa đổi lối làm việc của cán bộ, công chức; nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác dân vận được nâng lên, tinh thần trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, tham mưu của hệ thống dân vận, của đội ngũ cán bộ dân vận có chuyển biến. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời việc kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành, tìm ra những biện pháp hiệu quả để giải quyết nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, tập thể, cá nhân, được quần chúng đồng tình, hưởng ứng; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Luôn quán triệt tinh thần các văn kiện của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng phải có chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, mục đích, qui trình, nội dung và phương thức tiến hành công tác dân vận trong giai đoạn mới, coi thực hành Dân chủ là phương thức cơ bản của công tác Dân vận. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên tinh thần: giải thích cho dân hiểu, bàn với dân, tổ chức để dân thi hành, cùng dân kiểm thảo lại công việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và 4 phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra mà Đảng đã khẳng định. Trong mọi nội dung về Dân vận và công tác Dân vận phải luôn thấm nhuần lời Bác dặn “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

     Vì vậy, để thực hiện tốt công tác Dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, và để “toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân” như Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ. Công tác Dân vận trong thời kỳ mới phải đổi mới, phát huy tối đa Quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tiến tới thực hiện quy chế “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thi đua thực hiện thật hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”.

BB.

Có thể bạn quan tâm

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG “XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG - SỬA CHỮA

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG “XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG - SỬA CHỮA CHỐNG DỘT...

PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG 100 NGÀY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG 100 NGÀY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC (ĐỢT 1)

HỌP MẶT KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021) VÀ 86 NĂM NGÀY T

HỌP MẶT KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021) VÀ 86 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ...

HỘI NGHỊ GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI TIẾP XÚC GIỮA LÃNH ĐẠO PHƯỜNG VỚI ĐẢNG VIÊN CÒN TRONG TUỔI ĐOÀN VÀ ĐOÀN

Ngày 25/3/2021, phường Cát Lái tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy; đồng...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

TỔ CÔNG TÁC THÀNH ỦY THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CÁT L

TỔ CÔNG TÁC THÀNH ỦY THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CÁT LÁI

PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG CHÀO MỪNG 100 NGÀY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, KỶ NIỆM 131 N

PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG CHÀO MỪNG 100 NGÀY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ...

PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY XANH, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY XANH, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

PHƯỜNG CÁT LÁI TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 03/02/2021, TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÁNH GIA

PHƯỜNG CÁT LÁI TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 03/02/2021, TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG...

2018 Copyright © ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CÁT LÁI . All rights reserved. Design by doctorweb.vn