Thống kê

Đang online: 12 Đang online: 12

Trong ngày: 242 Trong ngày: 242

Truy cập tháng: 7755 Truy cập tháng: 7755

Tổng truy cập: 56701 Tổng truy cập: 56701

ĐOÀN KIỂM TRA QUẬN ỦY KIỂM TRA TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẤN THỨ

Đăng bởi: admin, ngày 07/10/2019 17:01 PM, lượt xem: 11755

ĐOÀN KIỂM TRA QUẬN ỦY

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẤN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 ĐỐI VỚI

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CÁT LÁI

_______

 

Thực hiện Quyết định số 2522-QĐ/QU ngày 03/9/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy.  Ngày 25/9/2019, Đảng ủy phường Cát Lái tổ chức Hội nghị tiếp Đoàn kiểm tra Quận ủy kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các công trình, chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Đảng ủy phường, tại Hội trường Đảng ủy phường.

 

Đại biểu dự Hội nghị Đoàn kiểm tra Quận ủy kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các công trình, chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Đảng ủy phường, tại Hội trường Đảng ủy phường

 

Dự, chỉ đạo và kết luận Hội nghị đồng chí Trần Văn Thuận - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy; đồng chí Nguyễn Minh Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Nhài - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Nguyễn Đức Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường; cán bộ Văn phòng Đảng ủy cùng dự.

 

Tại Hội nghị, các đồng chí Đoàn kiểm tra Quận ủy chấp vấn các nội dung, vấn đề đối với Đảng ủy phường cần giải thích, làm rõ hơn về công tác quản lý, điều hành và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,… và trong Nhân dân tại địa phương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Một số hình ảnh các đồng chí Đoàn kiểm tra Quận ủy chấp vấn đối với Đảng ủy phường Cát Lái tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Duy Quỳnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Phan Thị Linh Thảo - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy phường báo cáo, giải thích cụ thể các nội dung, vấn đề được Đoàn kiểm tra Quận ủy yêu cầu làm rõ. Đồng thời, Đảng ủy phường đề xuất, kiến nghị lãnh đạo các cấp quan tâm hơn về cơ chế, chính sách phù hợp đối với cấp cơ sở và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dư án trên địa bàn,…nhằm đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường,...

 

Một số hình ảnh các đồng chí Đảng ủy viên phường Cát Lái báo cáo, giải thích và đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường báo cáo tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nhài - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường báo cáo tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường báo cáo tại Hội nghị

 

Đồng chí Chu Thành Hưng - Đảng ủy viên, Trưởng Công an phường báo cáo tại Hội nghị

 

 

Đồng chí Trần Văn Thuận - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đồng chí Trần Văn Thuận - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy ghi nhận Đảng bộ, Đảng ủy phường thực hiện đạt yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đảng bộ, Đảng ủy phường đoàn kết, thống nhất và đồng bộ triển khai, thực hiện nhiệm vụ,… cần tiếp tục phát huy. Tăng cường công tác phát triển đảng viên đạt cả số lượng và chất lượng; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội đúng theo quy định, hướng dẫn và đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm vụ việc vi phạm pháp luật, Điều lệ Đảng,…nhất là việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28/CT-TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xử lý kịp thời, đúng pháp luật về nguồn thông tin theo theo Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,… Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận và thực hiện tốt công tác về trật tự xây dựng, người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước,… gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày19/10/2018 và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

Bản tin do đồng chí Mai Văn Bình

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cát Lái thực hiện

 

 

Có thể bạn quan tâm

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CÁT LÁI LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CÁT LÁI LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 THÀNH CÔNG

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TẬP THỂ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CÁT LÁI NĂM 2019

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TẬP THỂ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CÁT LÁI NĂM 2019

THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LÀM VIỆC VỚI TẬP THỂ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CÁT LÁI

THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LÀM VIỆC VỚI TẬP THỂ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CÁT LÁI

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MỞ RỘNG LẦN THỨ 53, KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MỞ RỘNG LẦN THỨ 53, KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

HỘI NGHỊ THỰC HIỆN QUY TRÌNH RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ DIỆN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

HỘI NGHỊ THỰC HIỆN QUY TRÌNH RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ DIỆN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ CẤP ỦY PHƯỜNG...

Chương trình hoạt động công nhân viên chức, lao động và hoạt công đoàn năm 2019

Chương trình hoạt động công nhân viên chức, lao động và hoạt công đoàn năm 2019

THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LÀM VIỆC, DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CÁT LÁI

THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LÀM VIỆC, DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CÁT LÁI

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG KHÓA V (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG KHÓA V (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

Về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sa

Về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên...

2018 Copyright © ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CÁT LÁI . All rights reserved. Design by doctorweb.vn