Thống kê

Đang online: 22 Đang online: 22

Trong ngày: 100 Trong ngày: 100

Truy cập tháng: 8357 Truy cập tháng: 8357

Tổng truy cập: 56701 Tổng truy cập: 56701

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG NĂM 2019

Đăng bởi: admin, ngày 22/01/2019 10:55 AM, lượt xem: 1808

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CÁT LÁI

KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG NĂM 2019

 

Thời gian: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

Địa điểm: Phòng tiếp công dân HĐND và UBND phường

 

 

STT

 

Đại biểu tiếp

Thời gian

1

Bà Nguyễn Thị Nhài, Chủ tịch HĐND phường 

15/01/2019,

thứ Ba

2

Bà Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch HĐND phường

29/01/2019,

thứ Ba

3

Bà Nguyễn Thị Nhài – CT.HĐND phường 

12/02/2019,

thứ Ba

4

Bà Lê Thị Nguyệt – Phó CT.HĐND phường

26/02/2019,

thứ Ba

5

Bà Nguyễn Thị Nhài – Chủ tịch HĐND phường 

12/3/2019

thứ Ba

6

Bà Lê Thị Nguyệt – Phó CT.HĐND phường

26/3/2019,

thứ Ba

7

Bà Nguyễn Thị Nhài – Chủ tịch HĐND phường 

09/4/2019,

thứ Ba

8

Bà Lê Thị Nguyệt – Phó CT. HĐND phường

23/4/2019,

thứ Ba

9

Bà Nguyễn Thị Nhài – Chủ tịch HĐND phường 

14/5/2018,

thứ Ba

10

Bà Lê Thị Nguyệt – Phó CT.HĐND phường

28/5/2019,

thứ Ba

11

Bà Nguyễn Thị Nhài – Chủ tịch HĐND phường 

11/6/2019,

thứ Ba

12

Bà Lê Thị Nguyệt – Phó CT.HĐND phường

25/6/2019,

thứ Ba

13

Bà Nguyễn Thị Nhài – Chủ tịch HĐND phường 

09/7/2019,

thứ Ba

14

Bà Lê Thị Nguyệt – Phó CT.HĐND phường

23/7/2019,

thứ Ba

15

Bà Nguyễn Thị Nhài – Chủ tịch HĐND phường 

06/8/2019,

thứ Ba

16

Bà Lê Thị Nguyệt – Phó CT.HĐND phường

20/8/2019,

thứ Ba

17

Bà Nguyễn Thị Nhài – Chủ tịch HĐND phường 

10/9/2019,

thứ Ba

18

Bà Lê Thị Nguyệt – Phó CT.HĐND phường

24/9/2019,

thứ Ba

19

Bà Nguyễn Thị Nhài – Chủ tịch HĐND phường 

08/10/2019,

thứ Ba

20

Bà Lê Thị Nguyệt – Phó CT.HĐND phường

22/10/2019,

thứ Ba

21

Bà Nguyễn Thị Nhài – Chủ tịch HĐND phường 

12/11/2019,

thứ Ba

22

Bà Lê Thị Nguyệt – Phó CT.HĐND phường

26/11/2019,

thứ Ba

23

Bà Nguyễn Thị Nhài – Chủ tịch HĐND phường 

10/12/2019,

thứ Ba

24

Bà Lê Thị Nguyệt – Phó CT.HĐND phường

24/12/2019,

thứ Ba

 

-  Điện thoại cơ quan: (028) 38976429

- Điện thoại di động: Đ/c Nguyễn Thị Nhài: 0989010161; Đ/c Lê Thị Nguyệt: 0987667505.

 

Có thể bạn quan tâm

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN, PHƯỜNG TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG CÁT LÁI

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN, PHƯỜNG TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG CÁT LÁI

Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân phường khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân phường khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân phường năm 2019 và Thông báo phân công Đại biê

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân phường năm 2019 và Thông báo phân công Đại biểu Hội đồng nhân...

Hội đồng Nhân Dân phường tổ chức chương trình “Nghe Dân nói - Làm Dân tin” năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 26 tháng 2 năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường về tổ chức Chương trình...

Hội nghị Đại biểu HĐND quận và phường tiếp xúc cử tri 3 khu phố

Vào 14 giờ 00, ngày 06/6/2017 vàngày 08/6/2017 tại Hội rường Nhà Văn hóa – Thể thao phường Cát Lái. Ủy ban Mặt...

Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cát Lái khoá IV tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư

Ngày 24 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân phường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức...

Hội đồng nhân dân phường Cát Lái khoá IV

Căn cứ Kế hoạch số 935-QĐ/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại...

2018 Copyright © ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CÁT LÁI . All rights reserved. Design by doctorweb.vn