Thống kê

Đang online: 31 Đang online: 31

Trong ngày: 114 Trong ngày: 114

Truy cập tháng: 8371 Truy cập tháng: 8371

Tổng truy cập: 56701 Tổng truy cập: 56701

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân phường năm 2019 và Thông báo phân công Đại biê

Đăng bởi: Hoidongnhandan, ngày 30/03/2019 11:15 AM, lượt xem: 1618

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân phường năm 2019 (bảng đính kèm)

https://catlaiq2.gov.vn/upload/files/LICH%20TEP%20CONG%20DAN%20CUA%20%C4%90B%20HDND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20n%C4%83m%202019%20pha%CC%81t%20ha%CC%80nh.doc

 

Thông báo phân công Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cát Lái khóa IV tăng cường nắm bắt tinh hình trong nhân dân và công tác giám sát việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn phường  -  Năm 2019 (bảng đính kèm)

https://catlaiq2.gov.vn/upload/files/Ph%C3%A2n%20c%C3%B4ng%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20c%C3%A1c%20T%E1%BB%95%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20n%C4%83m%202019%20Pha%CC%81t%20ha%CC%80nh.doc

Có thể bạn quan tâm

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CÁT LÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN, PHƯỜNG TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG CÁT LÁI

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN, PHƯỜNG TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG CÁT LÁI

Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân phường khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân phường khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng Nhân Dân phường tổ chức chương trình “Nghe Dân nói - Làm Dân tin” năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 26 tháng 2 năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường về tổ chức Chương trình...

Hội nghị Đại biểu HĐND quận và phường tiếp xúc cử tri 3 khu phố

Vào 14 giờ 00, ngày 06/6/2017 vàngày 08/6/2017 tại Hội rường Nhà Văn hóa – Thể thao phường Cát Lái. Ủy ban Mặt...

Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cát Lái khoá IV tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư

Ngày 24 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân phường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức...

Hội đồng nhân dân phường Cát Lái khoá IV

Căn cứ Kế hoạch số 935-QĐ/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại...

2018 Copyright © ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CÁT LÁI . All rights reserved. Design by doctorweb.vn